First Step in Life programma

Het ChildsLife het First Step in Life programma is een samenwerking met de lokale kinderbescherming en de Roemeense overheid.

Zwangere vrouwen krijgen begeleiding van een sociaal werker. Ook ontvangt iedere moeder een kraampakket met essentiële benodigdheden. De sociaal werker stelt vast of moeders verdere begeleiding nodig hebben. Daardoor kan er tijdig hulp geboden worden aan families die dit echt nodig hebben. Door armoede en gebrek aan perspectief komt het veel voor dat moeders op het platteland van Roemenië hun kind na de geboorte achterlaten. De baby’s worden achtergelaten in ziekenhuizen of bij de kinderbescherming omdat de ouders niet voor hen kunnen zorgen. Het verschaffen van de juiste begeleiding, voorlichting en de essentiële benodigdheden maakt het voor moeders uit het First Step in Life programma mogelijk hun baby te houden.