Hygiëne praktijk ondersteuning

Sinds het begin van de corona pandemie heeft ChildsLife aanvullende WASH-activiteiten uitgevoerd onder begunstigden. Scholen zijn verplicht (én willen graag) aan de corona veiligheidsmaatregelen voldoen. Ze moeten beschikken over thermo pistolen, handwaspunten met stromend water, zeep en ontsmettingsmiddelen, en een voorraad maskers.

Aan het overgrote deel van de publieke scholen zijn deze voorzieningen niet geleverd noch toegankelijk omdat er geen financiële middelen beschikbaar zijn. ChildsLife werkt met diverse scholen in sloppenwijken en plattelandsgebieden (Makueni, Maasai-Olepolos en Kibera) om hen te helpen te voldoen aan de vereiste hygiëne praktijken, maatregelen en protocollen gericht op het minimaliseren van de verspreiding van Covid-19. Dit omvat de levering van beschermende uitrusting zoals gezichtsmaskers voor alle leerlingen, thermo pistolen, zeep, ontsmettingsmiddelen, schoon water en voldoende handwaspunten bij de ingang van de scholen. Gebruiksadvies en richtlijnen voor leerkrachten en leerlingen zijn ook een belangrijk onderdeel van het programma.