Hygiëne praktijk ondersteuning

Tijdens en na de corona pandemie heeft ChildsLife aanvullende WASH-activiteiten uitgevoerd onder begunstigden. Scholen waren verplicht aan de corona veiligheidsmaatregelen te voldoen. Ze moesten beschikken over thermo pistolen, handwaspunten met stromend water, zeep en ontsmettingsmiddelen, en een voorraad maskers.

Aan het overgrote deel van de publieke scholen werden deze voorzieningen niet geleverd noch toegankelijk gemaakt door gebrek aan financiële middelen. ChildsLife werkte met diverse scholen in sloppenwijken en plattelandsgebieden (Makueni, Maasai-Olepolos en Kibera) om hen te helpen te voldoen aan de vereiste hygiëne praktijken, maatregelen en protocollen gericht op het minimaliseren van de verspreiding van Covid-19. Dit omvatte de levering van beschermende uitrusting zoals gezichtsmaskers voor alle leerlingen, thermo pistolen, zeep, ontsmettingsmiddelen, schoon water en voldoende handwaspunten bij de ingang van de scholen. Gebruiksadvies en richtlijnen voor leerkrachten en leerlingen waren ook een belangrijk onderdeel van het programma.