19 november – Wereld Toilet Dag

19 november – Wereld Toilet Dag

946 miljoen

Mensen hebben geen toegang tot toiletten

 

W.A.S.H (schoon drinkwater, sanitair en hygiëne)

Door gebrek aan schoon drinkwater en sanitair sterven duizenden mensen per dag en worden velen ziek. Het gebrek aan goede sanitaire voorzieningen, water en goede hygiëne heeft grote gevolgen. Kinderen lopen uren per dag om schoon drinkwater te halen en missen daardoor onderwijs. Ook komt het vaak voor dat meisjes niet naar school gaan omdat sanitaire voorzieningen op school ontbreken.

Vrouwen en kinderen moeten vele uren per dag lopen en leggen lange afstanden af om schoon drinkwater te halen. Extreme dorst en ziektes zorgen ervoor dat kinderen niet de kans krijgen om naar school te gaan. De oogst mislukt, het vee sterft en vaak zijn mensen te ziek om te werken. Zonder water, sanitair en hygiëne is duurzame ontwikkeling simpelweg niet mogelijk. Toegang tot schoon water, goede sanitaire voorzieningen en kennis over een goede hygiëne zorgen voor een afname van kindersterfte, een betere gezondheid en betere onderwijsresultaten. Daarnaast vormt het een cruciale stap in armoedebestrijding en het creëren van duurzame ontwikkeling. Om die reden staat het hoog op de agenda van ChildsLife.

Sanitair & Hygiene

Naast de aanleg van drinkwatervoorzieningen legt ChildsLife sanitaire voorzieningen aan. Maar daar houdt het werk niet op. In nauwe samenwerking met docenten en de lokale gemeenschap wordt er kennis gedeeld over het belang van goede hygiëne en praktische gewoonten zoals handen wassen.