Learn

LEARN

Goed onderwijs is de sleutel naar een betere toekomst.

Echter, er zijn nog steeds miljoenen kinderen wereldwijd die niet de mogelijkheid hebben om naar school te gaan. Zonder onderwijs heeft een kind geen basis. Goed onderwijs geeft een kind de basis in het leven. De kans om te ontsnappen aan de armoede waarin ze opgroeien en een beter leven te krijgen. 

Voor veel kinderen is school veel meer dan alleen een plek om te leren. Het is een plek waar ze zich thuis voelen. Waar ze een warme maaltijd krijgen, zich veilig voelen en waar warmte is. Dit is zeker het geval voor kinderen die in extreme armoede opgroeien. Kinderen groeien op onder lastige omstandigheden en zijn vooral bezig te overleven. Zonder de veilige omgeving die een school kinderen biedt is het vaak onmogelijk voor kinderen om te overleven. Voor veel kinderen in extreme armoede betekent het klaslokaal dus ook hun toevlucht, hun thuis.

Maar in de meeste gevallen is het schoolgebouw te vol en slecht onderhouden. Hierdoor is het onveilig voor kinderen. In de meeste arme landen ontbreken de financiële middelen voor reparaties of de bouw van nieuwe scholen. Met name op het platteland.

Het onderwijsprogramma van ChildsLife omvat meer dan het verplichte curriculum. ChildsLife werkt ook met meisjes en hun ouders om meisjesbesnijdenis of FGM te voorkomen

Met u als donateur kan ChildsLife meer kinderen onderwijs bieden en een kans op een goede toekomst geven.

Wat ChildsLife doet:

Onderwijs

Scholenbouw en renovatie

Boeken en lesmaterialen

Studiebeurzen voor meisjes

Preventie van meisjesbesnijdenis (of FGM)

Onderwijs en scholenbouw
ChildsLife biedt onderwijs voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 3 tot 25 jaar, van kleuter- en basisschool tot middelbare school en beroepsopleiding. Ook verzorgt ChildsLife een naschools onderwijs programma. ChildsLife bouwt scholen, biedt leermiddelen, lesmateriaal en schoolmeubilair. Daarnaast zorgt ChildsLife voor de training en het salaris van docenten.

Gedurende de laatste twee decennia heeft ChildsLife een uitgebreid onderwijs programma opgebouwd inclusief de constructie en renovatie van schoolgebouwen.

Meer dan 40 scholen gebouwd waar duizenden kinderen dankzij ChildsLife onderwijs krijgen. ChildsLife biedt onderwijs aan jonge kinderen tot jongvolwassenen en bouwt peuter- en kleuterscholen, basisscholen, middelbare scholen en beroepsopleidingen. 

Boeken en lesmaterialen
Leren lezen en schrijven, rekenen, de nodige basisvaardigheden en kennis opdoen zouden deel moeten zijn van ieders leven. Door kinderen naar school te laten gaan hebben ze een echte kans op een betere toekomst. Zo kunnen ze de spiraal van armoede doorbreken. Goed onderwijs geeft een kind de basis in het leven. Goede lesboeken en lesmaterialen zijn van belang om goed onderwijs te kunnen bieden. 

Vrouwen & Meisjes
Vrouwen zijn verantwoordelijk voor de helft van de globale voedselproductie, ze werken twee derde van alle arbeidsuren en toch verdienen ze slechts 10% van het inkomen van de hele wereld. Dat is de reden dat meisjes en vrouwen de kern vormen van ChildsLife’s projecten, ook binnen onze onderwijs projecten. Wat ChildsLife doet voor vrouwen en meisjes:

Een paar projecten uitgelicht

donatie, goed doel, kinderrechtenAnneNoor onderwijscentra
In Roemenië gaan kinderen maar tot 12.00 uur naar school, terwijl hun ouders vaak wel de hele dag werken. Om die reden is ChildsLife het AnneNoor onderwijscentrum begonnen: een naschoolse opvang voor kinderen in de leeftijd van 5 tot 10 jaar.

Er zijn nu 7 AnneNoor centra, die om 12.00 uur opengaan en waar kinderen worden opgevangen tot 6 uur ’s avonds. In deze centra krijgen kinderen begeleiding bij hun huiswerk, kunnen ze spelen en krijgen ze een gezonde lunch en snack. Lees meer►

 

Onderwijs projecten in Makueni

Makueni is een afgelegen regio in Kenia ten Oosten van de hoofdstad Nairobi. Deze regio wordt geteisterd door extreme droogte en de armoede is groot. Daarbij komt er veel analfabetisme en laaggeletterdheid voor omdat veel inwoners nooit de mogelijkheid hebben gehad naar school te gaan. Ouders realiseren zich wel dat onderwijs belangrijk is voor hun kinderen en willen hun kinderen ook graag naar school laten gaan om hen de kans te geven op een betere toekomst en aan de armoede te ontsnappen.

ChildsLife is al jaren lang actief in deze regio en heeft al verscheidene basisscholen gebouwd en gerenoveerd. Een onderdeel van dit scholen programma is de installatie van watertanks bij iedere school. Deze watertanks hebben een water opvang systeem, een handenwas basin en een drinkwaterpunt wat alle leerlingen toegang geeft tot schoon drinkwater.

graduates-girls-vocational

ChildsLife Vocational Centre

De ChildsLife beroepsopleiding in de sloppenwijk van Kibera is opgericht om jongeren in de sloppenwijk de kans te geven een beroep te leren. De beroepsopleiding is gebouwd door ChildsLife en sinds 2011 krijgen kansarme jongeren die opgroeien in Kibera de kans een vak te leren.

De beroepsopleiding biedt effectieve en goede opleidingen die aansluiten op de lokale arbeidsmarkt zodat afgestudeerden meteen aan de slag kunnen. De beroepsopleiding biedt een breed spectrum aan beroepen zoals coupeuse, elektrotechniek en ICT. Al deze opleidingen zijn zo opgezet dat afgestudeerden een baan kunnen vinden of hun eigen bedrijfje kunnen beginnen. In aanvulling op de opleiding krijgen studenten een life skills training, een praktische en uitgebreide cursus die de leerlingen helpt zich voor te bereiden op een leven buiten de sloppenwijk.
Lees meer►