Levarht bezoekt groentekassen in Kenia

Levarht bezoekt groentekassen in Kenia

In het voorjaar van 2017 is ChildsLife een samenwerking gestart met Levarht, een belangrijke speler in de nationale en internationale markt in teelt van groente en fruit. Levarht deelt hun expertise in broeikassenteelt met ChildsLife. Telers bij ChildsLife groentekasprojecten op scholen en in gemeenschappen in Kenia worden door Levarht voorzien van voorlichting, on-site advies en kwalitatief goede zaden.

Deze week zijn Arjan and Paul Zantman, één van Levarht’s Van Nature telers, in Nairobi Kenia om een aantal ChildsLife groentekassen te bezoeken.

Naast educatie die in de desbetreffende groentekas gegeven zal worden, geeft Paul een workshop aan een groep van 15 telers die verantwoordelijk zijn voor de groentekassen bij de scholen in de omgeving. Hij zal zijn kennis delen zodat de oogst optimaal is en de kinderen hun dagelijkse schoolmaaltijd vanuit de groentekassen kunnen krijgen.

DAG 1
De eerste dag hebben ChildsLife en partners Levarht en Van Nature een school in de Makuru sloppenwijk in Nairobi bezocht. Door hun kennis en expertise over groente en fruit te delen hopen Arjan en Paul bij te kunnen dragen aan een zo goed mogelijk resultaat in de groentekassen. Paul en Arjan hadden daarnaast ontzettend veel plezier met de schoolkinderen!

DAG 2
Op de tweede dag hebben Arjan en Paul twee ChildsLife basisscholen bezocht in de Makueni regio. Terwijl Paul en de lokale telers druk waren in de groentekassen van de scholen, las Arjan in de klas voor aan de kinderen. De telers hebben veel geleerd en de kinderen luisterden ademloos naar de verhalen van Arjan. Je kunt zeggen dat het een vruchtbare dag was!

DAG 3
Op de derde, en alweer de laatste dag, organiseerde ChildsLife een workshop voor lokale telers en vertegenwoordigers van scholen in de regio waar in de toekomst groentekassen gebouwd zullen worden. Levarht’s Van Nature teler Paul deelde zijn positieve bevindingen tot nu toe en gaf de lokale telers complimenten voor hun groentekassen en gewassen.
De rest van de workshop deelde Paul zijn kennis over ongediertebestrijding en grondverbeteringen. Hij bracht ook milieuvriendelijke stoffen en pakketten met zaden mee om nieuwe producten en variaties uit te proberen.

De samenwerking stopt hier niet. Levarht start een online groep om in contact te blijven. In deze groep kunnen lokale telers maandelijks vragen stellen en hun ervaringen delen. Is dat niet fantastisch?