Live

LIVE

Voedsel en schoon drinkwater zijn primaire levensbehoeften; zonder eten en drinken is leven onmogelijk. Het geïntegreerde programma in ontwikkelingssamenwerking van ChildsLife omvat duurzame oplossingen voor voedsel- en waterschaarste. Ook ondersteunt ChildsLife families en gemeenschappen in noodsituaties met de distributie van voedselpakketten en schoon drink water.

Wat ChildsLife doet:


W.A.S.H (
Water, Sanitair, Hygiëne)

Noodvoeding

Goederen zending

First Step in Life programma

Programma’s voor vrouwen en meisjes

W.A.S.H.

Door gebrek aan schoon drinkwater en sanitair sterven duizenden mensen per dag en worden velen ziek. Het gebrek aan goede sanitaire voorzieningen, water en goede hygiëne heeft grote gevolgen. Kinderen lopen uren per dag om schoon drinkwater te halen en missen daardoor onderwijs. Ook komt het vaak voor dat meisjes niet naar school gaan omdat sanitaire voorzieningen op school ontbreken.
ChildsLife plaatst watertanks en waterputten en irrigatie bij scholen. ChildsLife plaatst toiletgebouwen en sanitair en geeft voorlichting over hygiëne. Lees meer►

Noodvoeding

Roemenië

De winters en lentes in Roemenië zijn zwaar. Hoewel er vreugde en opluchting is over het aanbreken van het nieuwe seizoen, is de lente ook de tijd van schaarste. De meeste gezinnen zijn al door hun winter voorraad heen en er is nog geen nieuwe oogst. Ook kunnen de dagen en vooral de nachten nog erg koud zijn. Om deze reden stuurt ChildsLife rond Kerst en rond Pasen nood voedselpakketten naar Roemenië. Op deze manier kunnen de gezinnen de lente nog even doorstaan. 

Kenia

In Kenia heerst er ontzettend veel droogte, waardoor de oogst erg tegen kan vallen. Om deze reden stuurt ChildsLife noodvoedselpakketten. ChildsLife regelt ook voedselpakketten voor hiv+ moeders, zodat zij aan kunnen sterken van hun ziekte en weer voor hun eigen kinderen kunnen zorgen. Daarnaast ondersteunt ChildsLife school lunch programma’s waar nodig. 

Goederen zending

ChildsLife stuurt met regelmaat goederen vanuit het magazijn in Haarlem naar onder andere Roemenië, Moldavië en Ghana. Denk aan kleding, dekens, hygiëne producten, babyspullen, schoolspullen en speelgoed. Met deze producten steunt ChildsLife scholen en weeshuizen, maar bijvoorbeeld ook alleenstaande, jonge moeders.

First Step in Life

Het ChildsLife het First Step in Life programma is begonnen in samenwerking met de lokale kinderbescherming en de Roemeense overheid. Zwangere vrouwen krijgen begeleiding van een sociaal werker. Ook ontvangt iedere moeder een kraampakket met essentiële benodigdheden. De sociaal werker stelt vast of moeders verdere begeleiding nodig hebben. Daardoor kan er tijdig hulp geboden worden aan families die dit echt nodig hebben. Lees meer►

Vrouwen & meisjes

Vrouwen zijn verantwoordelijk voor de helft van de globale voedselproductie, ze werken twee derde van alle arbeidsuren en toch verdienen ze slechts 10% van het inkomen van de hele wereld. Dat is de reden dat meisjes en vrouwen de kern vormen van ChildsLife’s projecten. Binnen het thema “Live” doen we dit met de volgende programma’s:

  • Moestuintjes voor HIV+ moeders
  • Goederen ondersteuning moeders in Roemenië
  • Psychische hulp en sociale ondersteuning HIV+ moeders
  • Pre-natale hulp HIV+ moeders
  • Preventie van meisjesbesnijdenis of FGM Lees meer►

Een paar projecten uitgelicht

Watertanks voor Makueni scholen

Makueni is een afgelegen regio in Kenia ten Oosten van de hoofdstad Nairobi. Deze regio wordt geteisterd door extreme droogte en de armoede is groot. Daarbij komt er veel analfabetisme en laaggeletterdheid voor omdat veel inwoners nooit de mogelijkheid hebben gehad naar school te gaan. Ouders realiseren zich wel dat onderwijs belangrijk is voor hun kinderen en willen hun kinderen ook graag naar school laten gaan om hen de kans te geven op een betere toekomst en aan de armoede te ontsnappen.

ChildsLife is al jaren lang actief in deze regio en heeft al verscheidene basisscholen gebouwd en gerenoveerd. Een onderdeel van dit scholen programma is de installatie van watertanks bij iedere school. Deze watertanks hebben een water opvang systeem, een handenwas basin en een drinkwaterpunt wat alle leerlingen toegang geeft tot schoon drinkwater. Kinderen die eerder uren moesten lopen om schoon drinkwater te halen zijn hiermee enorm geholpen.
Daarnaast krijgen leerlingen ook voorlichting over hygiëne, bijvoorbeeld over het belang van het wassen van je handen. Door je handen goed te wassen daalt het risico op diarree met 50%. 

donatie-goed-doel-kinderrechten

Schoolmaaltijden programma

ChildsLife biedt onderwijs mét school lunches en dat is van groot belang omdat kinderen die in extreme armoede in de sloppenwijk opgroeien, zo in ieder geval éénmaal per dag een voedzame maaltijd krijgen.
In veel ontwikkelingslanden is het tekort aan voedsel een dagelijkse realiteit. In de gebieden waar extreme armoede heerst, staan kinderen met honger op en gaan ze met honger naar bed. Honger op doorgaande basis is meer dan het knorren van een lege maag. Het betekent gestremde fysieke en mentale ontwikkeling, vatbaar zijn voor (ernstige) ziektes, verminderde prestaties op school of zelfs het wegblijven van school. Om effectief onderwijs te garanderen krijgen alle kinderen op ChildsLife scholen een warme en voedzame school lunch. Voor veel kinderen die in extreme armoede leven is dit de enige maaltijd die ze krijgen op een dag.

Door het school lunch programma is de presentie op deze scholen erg hoog. Dit komt doordat de kinderen minder vaak ziek zijn, maar ook omdat de warme maaltijd voor ouders een stimulans is hun kinderen naar school te sturen. De school lunch betekent immers één mond minder om te voeden.