Investeren in meisjes en vrouwen

Investeren in meisjes en vrouwen

Vrouwen zijn verantwoordelijk voor de helft van de globale voedselproductie, ze werken twee derde van alle arbeidsuren en toch verdienen ze slechts 10% van het inkomen van de hele wereld. Dat is de reden dat meisjes en vrouwen de kern vormen van ChildsLife’s projecten.

ChildsLife erkent dat vrouwen en meisjes disproportioneel lijden onder de gevolgen van armoede. Daarom ligt de focus op het bieden van en verbeteren van onderwijs voor meisjes en vrouwen, het beschikbaar maken van schoon drinkwater en de economische zelfstandigheid van vrouwen te verbeteren door het bieden van microkredieten. Als je een vrouw helpt, help je daarmee tegelijk de productiviteit van hele families en gemeenschappen. Vrouwen hebben vaak een sleutelrol als het gaat om de bestrijding van armoede.

Een aantal projecten uitgelicht..

doneren-goed-doel-vrouwen

ChildsLife Live, Learn, Earn programma

Het doel van het ChildsLife Live, Learn, Earn (LLE) programma is een toekomst creëren voor vrouwen die dachten geen toekomst meer te hebben. Dit unieke programma is erop gericht om vrouwen in de sloppenwijk met de diagnose hiv-aids een nieuwe kans te geven. Deze vrouwen zijn bijna altijd moeder en soms grootmoeder. Ze doorlopen in het LLE programma 3 fases en krijgen sociale steun, medische hulp, psychologische begeleiding en business training. Nadat ze met succes het programma doorlopen hebben ontvangen ze een micro krediet wat hen de mogelijkheid geeft een eigen bedrijfje te beginnen.

ChildsLife heeft met dit succesvolle programma al meer dan 1800 vrouwen geholpen. Daarmee hebben niet alleen 1800 vrouwen, maar ook zo’n 9000 kinderen de kans gekregen op een betere toekomst. Lees meer ►

Doneren-goed-doel-kinderen

Doneren-goed-doel-kinderen

Oloyiankalani middelbare school met slaapzaal

Voor de Maasai in Kenia geldt dat de traditionele levensstijl langzaam aan het veranderen is en onderwijs vormt de sleutel voor deze verandering. Echter voor veel Maasai meisjes is onderwijs onbereikbaar, 48% van de meisjes gaat naar de basisschool en maar zo’n 5% stroomt door naar de middelbare school. Al meer dan 15 jaar werkt ChildsLife samen met Maasai gemeenschappen om de situatie voor meisjes te verbeteren. De Oloyiankalani middelbare school met slaapzaal voor meisjes ligt in het droge en afgelegen Kajiado district in Kenia. De school is door ChildsLife gebouwd in 2008. Vandaag de dag krijgen 200 meisjes en vrouwen onderwijs op deze school. De slaapzaal biedt hen de mogelijkheid om op weekdagen op school te overnachten aangezien er vaak grote afstanden afgelegd moeten worden.

Doneren-goed-doel-kinderen

Onderwijs voor Maasai vrouwen

Voor de Maasai- een traditionele herdersstam is onderwijs nu letterlijk van levensbelang om een verandering teweeg te brengen. ChildsLife is al geruime tijd bezig onderwijs toegankelijk te maken voor Maasai kinderen. Maar niet alleen kinderen willen graag naar school: Toen een groep Maasai vrouwen het initiatief nam en vroeg of ook zij naar school konden gaan ontwikkelde ChildsLife het eerste Maasai onderwijsproject om vrouwen te leren lezen, schrijven en Engels te leren spreken. Kinderen en hun moeders zijn erg gemotiveerd om te leren en zo krijgen beiden onderwijs.

doneren-goed-doel-kinderen

First Step in Life

Door armoede en gebrek aan perspectief komt het veel voor dat moeders op het platteland van Roemenië hun kind na de geboorte achterlaten. Daarom is ChildsLife het First Step in Life programma begonnen in samenwerking met de lokale kinderbescherming en de overheid. Zwangere vrouwen krijgen begeleiding van een sociaal werker. Ook ontvangt iedere moeder een kraampakket met essentiële benodigdheden. De sociaal werker stelt vast of moeders verdere begeleiding nodig hebben. Daardoor kan er tijdig hulp geboden worden aan families die dit echt nodig hebben. Dit unieke programma is erg succesvol gebleken en het heeft al meer dan 3000 vrouwen geholpen. In 2014 ontving het First Step in Life programma een onderscheiding van de burgemeester van de Roemeense hoofdstad Barlad.

scholarships girls giving tuesday

Studiebeurzen voor meisjes

Specifiek voor meisjes die in de sloppenwijk opgroeien in een extreme achterstandssituatie biedt ChildsLife studiebeurzen. Door hun situatie is het voor deze meisjes of hun ouders/verzorgers niet mogelijk het schoolgeld op te brengen. Hierdoor wordt een kans op een toekomst zonder armoede heel erg beperkt. De ChildsLife beroepsopleiding in de sloppenwijk van Kibera is opgericht om jongeren in de sloppenwijk de kans te geven een beroep te leren. De beroepsopleiding is gebouwd door ChildsLife en sinds 2011 krijgen kansarme jongeren die opgroeien in Kibera de kans een vak te leren. Met name de opleidingen Basis Bedrijfsadministratie, Kleuteronderwijzeres en Coupeuse geeft meisjes goede kansen op werk en inkomen. Door meisjes een studiebeurs te geven, geef je haar een kans op een toekomst zonder armoede!