W.A.S.H.

W.A.S.H. (Schoon drinkwater, sanitair en hygiëne)

Door gebrek aan schoon drinkwater en sanitair sterven duizenden mensen per dag en worden velen ziek. Het gebrek aan goede sanitaire voorzieningen, water en goede hygiëne heeft grote gevolgen. Kinderen lopen uren per dag om schoon drinkwater te halen en missen daardoor onderwijs. Ook komt het vaak voor dat meisjes niet naar school gaan omdat sanitaire voorzieningen op school ontbreken.

Vrouwen en kinderen moeten vele uren per dag lopen en leggen lange afstanden af om schoon drinkwater te halen. Extreme dorst en ziektes zorgen ervoor dat kinderen niet de kans krijgen om naar school te gaan. De oogst mislukt, het vee sterft en vaak zijn mensen te ziek om te werken. Zonder water, sanitair en hygiëne is duurzame ontwikkeling simpelweg niet mogelijk. Toegang tot schoon water, goede sanitaire voorzieningen en kennis over een goede hygiëne zorgen voor een afname van kindersterfte, een betere gezondheid en betere onderwijsresultaten. Daarnaast vormt het een cruciale stap in armoedebestrijding en het creëren van duurzame ontwikkeling. Om die reden staat het hoog op de agenda van ChildsLife.

ChildsLife water projecten

Het doel van ChildsLife is zoveel mogelijk scholen en gemeenschappen in Kenia te helpen aan schoon drinkwater en sanitair. ChildsLife bouwt op jarenlange ervaring en expertise op dit gebied. In overleg met lokale partners en experts worden oplossingen onderzocht en ontwikkeld gebaseerd op de lokale behoeften en de situatie. ChildsLife zorgt voor water door de aanleg van relatief simpele oplossingen zoals watertanks om regenwater op te vangen en te filteren, tot de  implementatie van uitgebreide irrigatievoorzieningen zoals een waterputten.

Goede toegang tot schoon drinkwater biedt de basis en creëert mogelijkheden om een zelfstandig bestaan op te bouwen. In overleg met de lokale gemeenschap worden de mogelijkheden bekeken en passende oplossingen bedacht die het meest effectief zijn in de lokale situatie. Water kan bijvoorbeeld de verbouw van groenten mogelijk maken of een groentekas irrigeren. Het zorgt ervoor dat gemeenschappen hun eigen groenten kunnen verbouwen en daarmee zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De lokale gemeenschap heeft met de oogst niet alleen verse groenten en fruit voor hun eigen consumptie, ze zijn bovendien in staat om de rest te verkopen op de lokale markt en daardoor een inkomen te genereren. Lees meer over ChildsLife groentekas projecten.  

schoon-drink-water-projecten-afrika

Waterputten en irrigatie

Sinds 1998 is ChildsLife bezig met de aanleg van grote waterputten en uitgebreide irrigatie voorzieningen. In extreem droge regio’s van Afrika is het van levensbelang dat er putten geslagen worden, dat er water opgeslagen kan worden en waar mogelijk irrigatievoorzieningen worden aangelegd. Putten van tot 180 meter zijn soms de enige optie in extreem droge gebieden om toch aan water te komen.

In de afgelopen jaren heeft ChildsLife veel van dit soort voorzieningen aangelegd. Door effectieve aanpak van
ChildsLife is er een wachtlijst van scholen in extreem droge regio’s waar de behoefte aan schoon water groot is. Door te investeren in watersystemen worden mensen geholpen voor zichzelf én voor hun kinderen te zorgen.

Watertanks

Sinds 2002 heeft ChildsLife watertanks en wateropvangsystemen geïnstalleerd op scholen in verschillende regio’s van Kenia zoals het Masaai Olepolos gebied en het Oostelijk deel van Kenia. In de meeste gevallen zorgt een paar dagen regen voor genoeg water om vier 10,000 liter water tanks te vullen. Hiermee kan eten bereid worden voor school lunches, kunnen leerlingen hun handen wassen en is er voor alle kinderen water om mee naar huis te nemen zodat ook hun familie schoon drinkwater heeft.

Sanitair en hygiëne

Naast de aanleg van drinkwatervoorzieningen legt ChildsLife sanitaire voorzieningen aan. Maar daar houdt het werk niet op. In nauwe samenwerking met docenten en de lokale gemeenschap wordt er kennis gedeeld over het belang van goede hygiëne en praktische gewoonten zoals handen wassen.

Een aantal water projecten uitgelicht…

 

schoon-drink-water-projecten

Boorput met pijpleidingen in Kajiado

ChildsLife legde in het Kajiado district in Kenia een 170 meter diepe boorput aan inclusief 4 kilometer aan pijpleiding naar verschillende drinkwaterpunten voor de gemeenschap voor zowel mensen als het vee. Deze interventie heeft een grote en duurzame impact en de hele gemeenschap van 6000 mensen profiteert ervan.Waar het eerst zo was dat vrouwen lange afstanden moesten afleggen om water te halen en het water bovendien verontreinigd was, hebben ze nu het hele jaar door schoon water tot hun beschikking.

Doordat er water beschikbaar is ook het vee gezond. Doordat de kuddes gezond zijn zorgen ze voor een stabiel inkomen voor families. Kinderen kunnen naar school dankzij het feit dat ze niet meer dagelijks op pad moeten om schoon drinkwater te halen. Naast het bieden van drinkwater aan scholen wordt het water ook gebruikt voor de verbouw van groenten wat werkgelegenheid creëert, een inkomen en een voedselbron genereert voor de gemeenschap.

schoon-drink-water-projecten

Watertanks voor Makueni scholen

Makueni is een afgelegen regio in Kenia ten Oosten van de hoofdstad Nairobi. Deze regio wordt geteisterd door extreme droogte en de armoede is groot. Daarbij komt er veel analfabetisme en laaggeletterdheid voor omdat veel inwoners nooit de mogelijkheid hebben gehad naar school te gaan. Ouders realiseren zich wel dat onderwijs belangrijk is voor hun kinderen en willen hun kinderen ook graag naar school laten gaan om hen de kans te geven op een betere toekomst en aan de armoede te ontsnappen.

ChildsLife is al jaren lang actief in deze regio en heeft al verscheidene basisscholen gebouwd en gerenoveerd. Een onderdeel van dit scholen programma is de installatie van watertanks bij iedere school. Deze watertanks hebben een water opvang systeem, een handenwas basin en een drinkwaterpunt wat alle leerlingen toegang geeft tot schoon drinkwater.

schoon-drink-water-projecten-afrika