Over ChildsLife

Visie

Een kinderleven vol hoop, trots en zonder armoede.

Missie

Samen met bevolkingsgroepen werken aan een duurzame toekomst. 

Praktische oplossingen en maatwerk

ChildsLife gelooft dat projecten en programma’s geen opsmuk nodig hebben om effectief te zijn. Vaak heeft de simpelste oplossing het meeste effect. De aanpak richt zich op praktische oplossingen om kinderen die in armoede opgroeien te helpen. ChildsLife biedt hulp op maat, gebaseerd op de behoeften van kinderen en hun directe leefomgeving. ChildsLife geeft hulp aan in de steek gelaten kinderen, straatkinderen, weeskinderen, HIV/AIDS weeskinderen en andere kwetsbare kinderen.

Zelfredzaamheid creëren

Wanneer ChildsLife de samenwerking met een lokale partner (of begunstigde) begint ligt de focus op het versterken, begeleiden en steun bieden op de weg naar zelfredzaamheid. Enkele uitzonderingen daargelaten, is het doel dat begunstigden en lokale organisaties de steun van ChildsLife niet meer nodig hebben.

Lokaal personeel en lokale expertise

De kwaliteit van de werkzaamheden wordt gewaarborgd door persoonlijke controle bij de projecten door ChildsLife directie en medewerkers, persoonlijke overdracht van en controle op het gebruik van de hulpgoederen door lokale medewerkers van ChildsLife en door schriftelijke rapportages van de begunstigden. Door samen te werken met de lokale gemeenschap worden realistische en functionele doelen gesteld en wordt een relatie opgebouwd met lokale overheden, bedrijven en andere NGO’s wat bijdraagt aan het succes van de ChildsLife programma’s.

CLI-kaart-v2-Roemenie-1280x960