Wereld Water Dag 2018

Water is leven – Wereld Water Dag 2018

Het gebrek aan water is geen nieuw probleem in Afrika. Al sinds 1998 zet ChildsLife zich in om drinkwater toegankelijk te maken. Er worden boorputten geslagen en alle ChildsLife scholen worden voorzien van watertanks compleet met opvangsystemen voor regenwater. Ook installeert ChildsLife irrigatiesystemen en waterpunten voor vee. Toch blijft watergebrek een groot probleem. Het gaat namelijk om een enorm gebied met grote geografische diversiteit. Helaas zijn de verwachtingen dat de problemen met de watervoorziening alleen maar erger zullen worden de komende jaren. Bijna een derde van de bevolking op het platteland en in de sloppenwijken bij steden heeft geen toegang tot goede drinkwatervoorzieningen.

De problemen met water op het platteland en in de stad verschillen. In de dunbevolkte plattelandsgebieden zijn veel te weinig waterpunten. Water halen kost veel tijd en aangezien het meestal de vrouwen en de meisjes zijn die voor het water moeten zorgen, hebben zij vaak geen tijd meer om naar school te gaan of te werken. Zelfs als er wel water beschikbaar is, dan is het lang niet altijd geschikt om te drinken. Vee dat van dezelfde bron drinkt maakt schoon water schaars en kan de verspreiding van ziektes veroorzaken. In de sloppenwijken is er meer water beschikbaar, maar dit water wordt duur betaald. Water moet per jerrycan gekocht worden en, hoe meer vraag, hoe hoger de prijs. Aangesloten worden op een waternetwerk zit er voor de sloppenwijk bewoners
niet in omdat de infrastructuur hiervoor ontbreekt. Dus halen velen nog steeds water uit de riviertjes die tussen de bergen afval in de sloppenwijken stromen. ChildsLife heeft samen met vele gemeenschappen en scholen
oplossingen gevonden voor hun watergebrek. Maar ChildsLife komt maar al te vaak in afgelegen dorre en droge gebieden waar het gebrek aan water het leven voor kinderen en hun ouders onmogelijk maakt. Zonder water geen leven!