Programma Groentekassen

De bouw van groentekassen is een effectieve en beproefde manier om gemeenschappen en scholen op weg te helpen naar zelfredzaamheid.  Voedselzekerheid komt steeds verder in het gedrang; problemen als klimaatverandering en oorlogen zijn van grote invloed op structurele voedselvoorzieningen. Groentekassen bieden scholen een permanente inkomsten- en voedselbron waardoor een school zelfstandig kan opereren en niet langer afhankelijk van hulp is.

ChildsLife streeft ernaar om bij iedere school in het ChildsLife programma een groentekas te plaatsen. In de groentekas worden tomaten of andere gewassen verbouwd. De oogst van deze kas wordt op twee manieren ingezet. Allereerst worden de groenten uit de kas  gebruikt in het schoolmaaltijdenprogramma. Daarnaast worden groenten verkocht op lokale markten en het hiermee gegenereerde inkomen wordt geïnvesteerd in de school voor bijvoorbeeld onderhoud van de school, lesmaterialen en kaskosten. Inmiddels heeft ChildsLife 6 kassen operationeel.