Roemenië, 20/09/2021. Afgelopen schooljaar werden alle scholen in Roemenië ruim 9 maanden gesloten. Na de zomervakantie zijn de scholen gelukkig weer geopend! Het schooljaar ging dan ook feestelijk van start. Daarmee is het ook weer mogelijk de kinderen bij de AnneNoor Onderwijs Centra op te nemen en hen te voorzien van de broodnodige extra onderwijsbijstand.

Helaas kunnen er vanwege de corona restricties momenteel minder kinderen terecht. Er is nu per groep een maximum van 15 kinderen toegestaan. Normaal gesproken zitten er 30 kinderen in een AnneNoor klas. In totaal hebben nu 150 kinderen een plaats bij AnneNoor gevonden. Er is wel veel vraag naar de AnneNoor centra door de opgelopen leerachterstanden, maar zolang de restricties van kracht zijn, moeten wij geduld hebben.