ChildsLife Accreditatie

ChildsLife is geregistreerd en wordt erkend door de Nederlandse belastingdienst en autoriteiten in Kenia, Roemenië en de Verenigde Staten. Om complete transparantie te garanderen zijn alle ChildsLife activiteiten toegankelijk voor controle door daartoe bevoegde autoriteiten en ChildsLife supporters.

ANBI Status

ChildsLife wordt door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat doneren aan ChildsLife fiscale voordelen heeft. Donateurs kunnen schenkingen aan een ANBI aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting (binnen de daarvoor geldende regels). ChildsLife hoeft geen belasting te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen.

Om aan de ANBI status te voldoen stelt de belastingdienst een aantal publicatie voorwaarden. ChildsLife voldoet aan deze voorwaarden. Klik hier voor het ANBI publicatieformulier van ChildsLife.

CBF Keurmerk

Gedurende 15 jaar voerde ChildsLife het CBF keurmerk. Het was belangrijk voor ChildsLife en passend bij een groeiende organisatie in ontwikkeling.

Echter in recente jaren werden de kosten verbonden aan het dragen en handhaven van het CBF keurmerk niet langer als een verantwoorde besteding gezien voor een organisatie met een omvang als ChildsLife. De voorkeur gaat ernaar uit deze kosten te besparen en de fondsen direct in te zetten op de programma’s.

Na zorgvuldige overweging en overleg met alle belanghebbenden hebben de ChildsLife Raden van Bestuur en Toezicht daarom ervoor gekozen het keurmerk per 1 januari 2017 niet voort te zetten.

De transparante werkwijze van ChildsLife zal niet veranderen. Ook behoudt ChildsLife het ANBI keurmerk en wordt de boekhouding jaarlijks gecontroleerd door erkende accountants Beuk accountants.

501c3 Status

ChildsLife USA is geregistreerd als non-profit met 501c3 status. Dit houdt in dat ChildsLife erkend is door de belastingdienst van de Verenigde staten, hetgeen belastingvoordeel oplevert voor zowel donateurs als de organisatie.

ChildsLife Kenia NGO registratie

ChildsLife Kenia is een gevestigde NGO opgericht in 1996 en officieel geregistreerd sinds 2005 onder sectie 10 van de Non-Governmental Organizations Co-ordination Act in Kenia. Daarnaast is ChildsLife Kenia lid van verschillende unies en wordt er nauw samengewerkt met de nationale aids controle (NACC). Ook is ChildsLife lid van het consortium van Aids gerelateerde NGO’s in Kenia en het Kibera NGO netwerk.

ChildsLife Roemenië NGO registratie

ChildsLife Roemenië is officieel geaccrediteerd door het Roemeense ministerie van arbeid, volksgezondheid en sociale zaken. Om de kwaliteit van sociale en humanitaire hulp te waarborgen is complete transparantie over de activiteiten in Roemenië per wet vastgelegd. In 2019 is er opnieuw een accreditatie voor 3 jaar toegekend.