Makueni basisscholen

Makueni is een afgelegen regio in Kenia ten Oosten van de hoofdstad Nairobi. Deze regio wordt geteisterd door extreme droogte en de armoede is groot. Daarbij komt er veel analfabetisme en laaggeletterdheid voor omdat veel inwoners nooit de mogelijkheid hebben gehad naar school te gaan.

Ouders realiseren zich wel dat onderwijs belangrijk is voor hun kinderen en willen hun kinderen ook graag naar school laten gaan om hen de kans te geven op een betere toekomst en aan de armoede te ontsnappen. ChildsLife is al jarenlang actief in deze regio en heeft al verscheidene basisscholen gebouwd en gerenoveerd. Momenteel werkt ChildsLife samen met basisscholen van drie gemeenschappen in Makueni die profiteren van het water- en schoolrenovatieprogramma, waarmee meer dan 1300 kinderen toegang tot onderwijs krijgen.