Word Bedrijfssponsor

ChildsLife zoekt samen met uw bedrijf naar manieren om een waardevolle invulling te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, waar niet alleen de begunstigden van ChildsLife projecten wel bij varen, maar ook uw bedrijf baat bij heeft.

 

Wij zoeken naar een samenwerking die voor beide partijen waardevol is en toegevoegde waarde biedt. ChildsLife werkt samen met bedrijven in de overtuiging dat het bedrijfsleven een sleutelrol kan spelen in de sociaal economische ontwikkeling van de allerarmsten; de belangrijkste doelgroep van ChildsLife.

Het ChildsLife bedrijvennetwerk
De afgelopen jaren heeft ChildsLife contacten in het bedrijfsleven opgebouwd en een netwerk opgezet met loyale zakelijke partners van wereldwijd bekende tot lokale bedrijven. Of hun ondersteuning nu bestaat uit kennisoverdracht, financiële giften, giften in natura, verleende diensten of fondsenwervende acties, onze zakelijke relaties verheugen zich actief betrokken te zijn bij het werk van ChildsLife. ChildsLife biedt vele mogelijkheden om een samenwerking aan te gaan. Samenwerkingen zijn altijd op maat gemaakt en afgestemd op wensen en mogelijkheden.

Helpt uw bedrijf mee?
ChildsLife maakt zich sterk voor kinderen in Afrika en Oost-Europa die het moeilijk hebben. Samen met onze lokale partners verbeteren we concreet en gericht hun leefomstandigheden. Is er geen water, dan slaan we een waterput. Is er geen school, dan zetten we een schoolgebouw neer. Doel is om kinderen, hun families en gemeenschappen te ondersteunen op weg naar zelfredzaamheid. Helpt uw bedrijf mee om kinderen de kans te geven?

Enkele ideeën:

  • Kom samen met uw medewerkers in actie, ga naar Kom in actie
  • Draag ChildsLife een warm hart toe, klik hier om te doneren.
  • Geef een eindejaarsgeschenk. Schenk ChildsLife een cadeau aan het einde van het jaar, bijvoorbeeld als onderdeel van een kerstpakket aan uw relaties of werknemers.

Contact opnemen
Uiteraard staan wij open voor uw ideeën en suggesties om samen te werken. Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met Carlian van Klarenbosch via 023 557 00 81 of info@childslife.nl.

 

 

 

 

childslife steun met bedrijf

Alle voordelen op een rij:

  • U koppelt uw bedrijf aan ons positieve imago en onze merkwaarden: vertrouwen, hoop en betrokkenheid.
  • Door ons werk te steunen geeft u een logische en aansprekende invulling aan uw MVO-beleid en bereikt u verschillende nieuwe doelgroepen.
  • Onderzoek in de NGO-sector wijst uit dat werknemers die werken bij bedrijven met een hoge maatschappelijke betrokkenheid gemotiveerder en meer betrokken zijn.
  • U krijgt de kans om op een sympathieke manier onder de aandacht te komen bij onze donateurs.
  • Versterking van uw imago door MVO concreet te maken en uit te dragen naar uw klanten, relaties en personeel.
  • Aftrekbaarheid giften: giften in een eenmanszaak/vof zijn aftrekbaar zolang er een zakelijk belang dient (winst uit onderneming). Giften vanuit een BV zijn beperkt tot een maximum van 50% van de winst in dat jaar. Heeft u geen of weinig winst, let dan op of de gift wel aftrekbaar is. Bij een donatie als privépersoon (onderhandse akte van schenking), geldt er een drempelbedrag met een maximum van aftrekbaarheid van 10% van dit inkomen.